Yayın Kurulunda olduğum sayın hocam Prof. Dr. Aydın Zevkliler için hazırladığımız armağan basıldı, yazarlara ve kütüphanelere gönderilmeye başlandı. Üç ciltten oluşan, benim de “Bir Kişisel Değer Olarak Arkeolojik Buluntular Üzerinde Bilimsel Yayım Hakkı” adlı makalemle katkıda bulunduğum, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi (JOY)’un özel sayısı olarak çıkan Armağan’a derginin web sayfasından da ulaşılabilecek.