Ödevler Hakkında

Ödevler Hakkında

  1. Pratik çalışmaların çözülmesi ve aksi belirtilmedikçe herbir pratik çalışmadan üçer tane, beşer seçenekli test sorusu hazırlanması beklenmektedir.
  2. Nitelikli görülen ödevler (+) puan alacak, aynı ya da tesadüf olamayacak kadar benzer ödev gönderenler ise (-) puan alacak ve bir daha hiçbir ödevi değerlendirmeye alınmayacaktır.
  3. Hazırlanan soruların değerlendirmeye alınabilmesi için:

a.Her hafta ilk dersin başlamasından 12 saat önce cumalioglu@gmail.com adresine gönderilmesi.

b. Soruların ofice word ya da diğer bir dosyaya değil doğrudan e-posta metni olarak yazılması.

c. Doğru seçeneklerin işaretlenmiş olması.

d. Gönderilecek e-postanın konu kısmına Üniversitenin, Dersin, Öğrencinin Ad-Soyad-Okul numarasının  yazılması (örnek: Yaşar Üniv., Aile Hukuku, Emre Cumalıoğlu, 1420383526729)

gerekmektedir.